Naziv projekta: Podizanje suhozida u svrhu ograđivanja maslinika OPG-a Plastić

Korisnik projekta: OPG Plastić, Denis Plastić, Nadin 104, 23420 Nadin

Svrha i cilj projekta:

Svrha ulaganja provedenog u okviru Projekta je ograđivanje postojećeg maslinka Korisnika u
cilju sprječavanja prolaska ljudi i životinja te zaštite od vjetra i požara. U ovoj fazi, maslinik je
ograđen podizanjem kamenog suhozida s istočne i sjeverne strane, u ukupnoj dužini 1.180m,
odnosno u vloumenu od 944m3.

Kameni suhozid u potpunosti je izgrađen kamenom
dobivenim ranijim krčenjem predmetnog zemljišta, uz korištenje tradicionalnih tehnika
suhozidne gradnje koje podrazumijevaju ručno slaganje kamena bez temeljenja, minimalnu
obradu kamena i bez dodatnog vezivnog materijala. Na navedeni način, osim funkcionalne
namjene, ujedno je ostvaren i doprinos očuvanju okoliša u okviru područja ekološke mreže
(područje očuvanja značajno za ptice POP HR1000024 Ravni Kotari).

Mjera / Podmjera / Tip operacije:

Projekt je proveden u okviru Mjere 4. ‘Ulaganja u fizičku imovinu’, podmjere 4.4. ‘Potpora
neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva’, tipa
operacije 4.4.1. ‘Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša’ Programa ruralnoga
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2021.
Vrijednost Projekta i izvori financiranja:
Ukupna vrijednost Projekta, odnosno ukupan iznos prihvatljivog ulaganja je 693.273,60 kuna.
Intenzitet jave potpore je 100%. Potpora iz proračuna Republike Hrvatske iznosi 103.991,04
kuna (15% ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja), a potpora iz proračuna Europske unije
589.282,56 kuna (85% ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja).
Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe Projekta je 24 mjeseca od sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava. Provedba Projekta započela je sklapanjem ugovora 7. listopada 2021. godine.